သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် ပထမနှစ်သင်တန်းနှင့် မဟာတန်းဒုတိယနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်)သင်တန်း အောင်/ရှုံးစာရင်းများထုတ်ပြန်ကြေညာ

  • Fri, 27 October 2023

သန်လျင် အောက်တိုဘာ ၂၇

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ ပထမနှစ် (၂၀၂၂ အောင်) သင်တန်း အောင်/ ရှုံးစာရင်းနှင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ မဟာတန်းဒုတိယနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်)သင်တန်း အောင်မြင်ပြီး သုတေသနပြုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းအား ၂၇-၁၀-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

ဆက်စပ် သတင်းများ