သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများနှင့်ဘွဲ့လွန်သင်တန်း များ၏ စာမေးပွဲများ စစ်ဆေးပြီးစီး

  • Tue, 26 March 2024

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများနှင့်ဘွဲ့လွန်သင်တန်း များ၏ စာမေးပွဲများ စစ်ဆေးပြီးစီး


သန်လျင် မတ် ၂၆

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ပထမနှစ် (ပထမနှစ်ဝက်)သင်တန်းနှင့် ဒုတိယနှစ်(ပထမနှစ်ဝက်)သင်တန်း၊ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ပညာသင်နှစ်၊ ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ်၊ စတုတ္ထနှစ်၊ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာနှင့်မဟာတန်း(ပထမနှစ်) ဒုတိယနှစ်ဝက် သင်တန်းများ၏ ကွန်ပျူတာလက်တွေ့စာမေးပွဲများကို ၁၈-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၁၉-၃-၂၀၂၄ရက်နေ့အထိလည်းကောင်း၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲများကို ၁၈-၃-၂၀၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၆-၃-၂၀၂၄ရက်နေ့ အထိလည်းကောင်း တက္ကသိုလ်လုံခြုံရေး စီမံချက်ပါ အစီအမံများနှင့်အညီအဆင်ပြေချောမွေ့စွာ စစ်ဆေးပြီးစီးကြောင်း သိရသည်။


ဆက်စပ် သတင်းများ