ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

  • Wed, 3 April 2024

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်း(၂)ခု ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်- 

   (က) မြတ်သစ္စာဆောင် ပင်မဆောင် (4511.33 Sft), A ဆောင် (5685.50 Sft), B ဆောင် (1503.33 Sft), C ဆောင် (1503.33 Sft), D ဆောင် (1877.33 Sft), E ဆောင် (1503.33 Sft), F ဆောင် (5685.50 Sft), G ဆောင် (624.00 Sft) အဆောင်များအား သွပ်အမိုးများအသစ်အစားထိုးလဲလှယ်ခြင်း (မျက်နှာကြက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ် လုပ်ငန်းအပါအဝင်)လုပ်ငန်း (Lot-1)

   (ခ) 315 KVA 11/6.6/0.4 KV Dual Transformer, 12 KV Disconnection Switch, 12 KV Lightning Arrester, 12KV Enclosed Cut Out Fuse, 400 V LT Panel with 3Px500A MCCB & accessories, 100 KVAR Capacitor Bank and Infrastructure (Lot-2)

၂။ တင်ဒါလျှောက်လွှာ ရောင်းချမည့်ရက်         - (၅-၄-၂၀၂၄) ရက်နေ့

၃။ တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမှု ပိတ်သိမ်းမည့်ရက် - (၂၆-၄-၂၀၂၄) ရက်နေ့

၄။ တင်ဒါလျှောက်လွှာ(နောက်ဆုံး)                 - (၃-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့

တင်သွင်းရမည့် ရက်/အချိန်                 - ညနေ(၁၆:၀၀)နာရီ

၅။ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့် ရက်/အချိန်/ နေရာ         - (၇-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့

                                          နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ

                                        ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊

                                                                                   သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)

၆။ သတ်မှတ်ချိန်ထက် နောက်ကျတင်သွင်းသော တင်ဒါများကို မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မျှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။

၇။   တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက နေ့စဉ်ရုံးချိန်အတွင်း သမဝါယမနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်) တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီတွင် လာရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)

၀၉-၄၂၀၁၈၆၁၄၂

ဆက်စပ် သတင်းများ