သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် Certificate in Business Law - CBL, Certificate in Entrepreneurship and Business Management - CEBM နှင့် Certificate in Digital Marketing and Innovation- CDMI သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည်

  • Mon, 24 June 2024

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီ

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီ ၏အစီအစဉ်ဖြင့် ဥပဒေပညာဌာန၊ သမဝါယမပညာဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနတို့မှ ကြီးမှူးပြီး အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်-

၁။  ဖွင့်လှစ်မည့်သင်တန်းအမည်

(၁)  စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သင်တန်း

(Certificate in Business Law - CBL)

(၂) စွန့်ဦးတီထွင်မှုနှင့်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သင်တန်း

(Certificate in Entrepreneurship and Business Management - CEBM)

(၃) ဒီဂျစ်တယ်နည်းလမ်းဖြင့်ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်မှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပညာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်သင်တန်း

(Certificate in Digital Marketing and Innovation- CDMI)

၂။ သင်တန်းဝင်ခွင့်အရည်အချင်း - တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများ

၃။  သင်တန်းကာလ                 - (၃) လ 

၄။  သင်တန်းကြေး                         - (၁၀၀၀၀ဝိ/) တစ်သိန်းကျပ်တိတိ

၅။  လျှောက်ထားရမည့်ရက်         - ၁-၇-၂၀၂၄ မှ ၁၅-၇-၂၀၂၄ အထိ

၆။ Registration Link                - CBL- https://forms.gle/2yjfTPaD6MMkovKy9

                                                       - CEBM- https://forms.gle/4fj8FqaR7aZKpaZ16

                                                       - CDMI- https://forms.gle/FdZbhUMcTXwcZRCC8

၇။  သင်တန်းအချိန်                        - CBL- အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ

                                                         (၁၆:၀၀)နာရီ မှ (၁၈:၀၀)နာရီအထိ တစ်ပတ်လျှင် (၃)ရက်   Online စနစ်ဖြင့်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပါမည်။

                                                 CEBM - အပတ်စဉ် စနေနေ့နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့၊ နံနက် (၉:၀၀) နာရီမှ (၁၂:၀၀)နာရီအထိ တစ်ပတ်လျှင် (၂) ရက် Online စနစ် ဖြင့် ဖွင့်လှစ်                                                                       သင်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

                                                        CDMI - အပတ်စဉ် စနေနေ့နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့၊ နံနက် (၉:၀၀)နာရီမှ (၁၂:၀၀)နာရီအထိ တစ်ပတ်လျှင် (၂)ရက် Online စနစ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်သင်ကြား                                                            မည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက        - CBL(၀၉-၄၅၉၀၆၈၅၉၄၊ ၀၉-၄၃၀၂၀၄၂၀)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ                - CEBM (၀၉-၉၇၆၃၇၉၉၃၁၊ ၀၉-၄၂၂၅၅၁၇၈၈)

                                                       - CDMI (၀၉-၂၂၁၂၄၁၄၊ ၀၉-၇၉၀၈၀၇၉၄၀)

ဆက်စပ် သတင်းများ